Fərdi ingilis dili kursları qısa zaman müddətində dili öyrənmək və məşğul insanlar üçün çox sərfəli kursdur və bununla da, xüsusi diqqətə ehtiyacı olan və vaxta uyğunlaşa bilən qrafiklə ingilis dili öyrənmək istəyən tələbələrin ehtiyaclarını ödəyir.